Interpretarea masurătorii radonului

Măsurarea valorilor emanațiilor gazului Radon este o operațiune care se face pe o perioadă de minim 3 luni. Perioada recomandată de măsurare este de minim 1 an pentru a putea interpreta corect valorile.

De ce trebuie să măsurăm așa o perioadă îndelungată?

Din cauza faptului că emanația de Radon nu este constantă, acesta fluctuează destul de mult de-a lungul timpului și este influențată de diverși factori. Dacă în timpul verii, măsurătoarea poate sa ne arate valori în limitele normalului (în România < 300 bq/m3) în timpul sezonului rece lucrurile se pot schimba. Nu este ceva ieșit din comun ca valorile măsurate iarna să fie mult mai mari decat valorile măsurate în timpul verii.

Pe langă cantitatea de Radon emanată, valoarea măsurătorii poate fi influențată și de faptul că vara aerisim mai mult decât iarna, iar o simplă aerisire a incintei de 10 minute poate sa scadă radonul de la o valoare de 500 bq/m3 la una de 100 bq/m3.

Măsurătorile din imaginile atașate sunt făcute cu un dispozitiv măsurat Radon Airthings în zona Arad-ului în ultimii 2 ani, iar valorile înregistrate duc la concluzia că este necesară intervenție.